STORITEV CENA v EUR
Pravno ali poslovno svetovanje ali mnenje 60 min 40,00*
Hitri pravni nasvet po e pošti 20,00
Pravno svetovanje po e pošti 25,00 - 150,00 **
Sestava pogodbe 50,00 - 400,00**
Pregledi dokumentacije (razni) 20,00 – 100,00**
Razni dopisi, ugovori, pritožbe 20,00 – 100,00**
Izvršilni postopek/predlog do vrednosti 5.000,00 eur 50,00
Izvršilni postopek/predlog nad 5.000,00 eur 2% od izt. zneska
Zavarovanje terjatev po dogovoru
Pridobitev razne dokumentacije in listin 10,00 – 25,00
Izpolnitev obrazca, vloge, ipd 10,00
Skrbni pregled pravnega stanja nepremičnine 35,00***
Druge pravne storitve po dogovoru
Kilometrina 0,50 za 1 km
Opomin zaradi neplačila 5,00

*Za vsakih nadaljnjih 30 min se cena zviša za 20,00 eur, prav tako se cena zniža za 20,00 eur v primeru pravnega svetovanja ali priprave mnenja, ki ne presega 30 min.

**Cena je v razponu, saj je odvisna od vsakega posameznega primera, njegove zahtevnosti, porabljenega časa in bo naročniku storitve predstavljena v ponudbi.

***Cena velja za pregled (vključno s pisnim poročilom) pravnega stanja ene nepremičnine, v primeru več nepremičnin, se cena dogovori po predhodni ponudbi oz. velja, da je cena za vsako nadaljnjo nepremičnino oz. parcelo ali posamezni del stavbe v isti katastrski občini ali stavbi, ki skupaj predstavljajo celoto oz. kompleks, 5,00 eur.

Informativne cene veljajo za posamezno storitev svetovanja. Končna cena je vedno odvisna od več dejavnikov, zato je končna ponudba vedno odvisna od okoliščin posameznega primera.
DDV ni obračunan po 1. točki 94. člena ZDDV-1.
Nobena od navedenih cen ne vključuje morebitnih dodatnih stroškov, kot so notarske storitve, geodetske storitve, sodne ali upravne takse ipd.

Cenik velja od 15.10.2021 dalje.

LEGALIS, Urška Pečnik s.p. 


STORITEV CENA v EUR
Prvi ogled nepremičnine (ogled, svetovanje pri prodaji)* 50,00
Vsak nadaljnji sestanek z naročiteljem – 1 ura* 30,00
Pregled dokumentacije, priprava oglasa in seznanitev naročitelja s pravnim stanjem nepremičnine* 100,00
Uradni izpiski in prepisi listin iz zbirke listin, 1 izpisek, prepis,…. 15,00
Pridobitev zemljiškoknjižnega izpiska - Redni izpis iz e-ZK* 5,00
Pridobitev potrdila o namenski rabi* (morebitne takse niso vštete) 15,00
Pridobitev lokacijske informacije* (morebitne takse niso vštete) 15,00
Pridobitev potrdila o predkupni pravici* 15,00
Pridobivanje drugih potrdil, nujnih za izpeljavo posla* 15,00
1 ura svetovanje na področju prodaje, nakupa, najema, oddaje np* 60,00
Oglaševanje* po dogovoru
Ogled nepremičnine s 3. osebo* 25,00
Davčna napoved (DPN, kapitalski dobiček, svetovanje) 60,00
Postopek odobritve pravnega posla na UE 60,00
Postopek vzpostavitve zk listine 250,00
Priprava posadne listine in postopek 150,00
Sestava pogodbe, listine 50,00-400,00**
Storitev posredovanja po Zakonu o nepremičninskem posredovanju znaša pri prodaji 4 % od vrednosti nepremičnine, vendar ne manj kot 600,00 eur pri nepremičninah nižje vrednosti od 10.000,00 eur ter pri najemih 4% od pogodbene vrednosti, vendar ne manj kot 150,00 eur.
Kilometrina 0,50 za 1 km***
Opomin zaradi neplačila 5,00


*Všteto v ceno posredovanja, razen v primeru predčasne prekinitve pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami ali lastne prodaje nepremičnine.

**Cena je v razponu, saj je odvisna od vsakega posameznega primera, njegove zahtevnosti, porabljenega časa in bo naročniku storitve predstavljena v ponudbi.

***Kilometrina se obračuna zgolj kadar gre za vožnjo z osebnim avtomobilom več kot 5 kilometrov.

DDV ni obračunan po 1. točki 94. člena ZDDV-1.
Nobena od navedenih cen ne vključuje morebitnih dodatnih stroškov, kot so notarske storitve, geodetske storitve, sodne ali upravne takse ipd.

Cenik velja od 15.10.2021 dalje.

LEGALIS, Urška Pečnik s.p. 

____________________________________________________________________________________________________________
 Avtorske pravice LEGALiS Urška Pečnik s.p. - Politika zasebnosti - November 2021

Mobirise creator