STORITEV                                                                               CENA v EURPravno ali poslovno svetovanje ali mnenje     60 min                         60,00*
Hitri pravni nasvet po e pošti                                                          30,00
Pravno svetovanje po e pošti                                                   25,00 -- 150,00 **
Sestava pogodbe                                                                   50,00 -- 500,00**
Pregledi dokumentacije (razni)                                                 30,00 -- 150,00**
Razni dopisi, ugovori, pritožbe                                                30,00 -- 200,00**
Izvršilni postopek/predlog do vrednosti 5.000,00 eur                      100,00
Izvršilni postopek/predlog nad 5.000,00 eur                            2% od izt. zneska
Zavarovanje terjatev                                                                    po dogovoru
Pridobitev razne dokumentacije in listin                                        20,00 -- 50,00
Izpolnitev obrazca, vloge, ipd                                                           20,00
Skrbni pregled pravnega stanja nepremičnine                                   35,00***
Druge pravne storitve                                                                   po dogovoru


Fotografiranje in snemanje z dronom 1 ura                               100,00 / po dogovoru
Kilometrina                                                                                    0,50 za 1 km
Opomin zaradi neplačila                                                                    5,00
* Za vsakih nadaljnjih 30 min se cena zviša za 30,00 eur, prav tako se cena zniža za 30,00 eur v primeru pravnega svetovanja ali priprave mnenja, ki ne presega 30 min.

** Cena je v razponu, saj je odvisna od vsakega posameznega primera, njegove zahtevnosti, porabljenega časa in bo naročniku storitve predstavljena v ponudbi.

*** Cena velja za pregled (vključno s pisnim poročilom) pravnega stanja ene nepremičnine, v primeru več nepremičnin, se cena dogovori po predhodni ponudbi oz. velja, da je cena za vsako nadaljnjo nepremičnino oz. parcelo ali posamezni del stavbe v isti katastrski občini ali stavbi, ki skupaj predstavljajo celoto oz. kompleks, 5,00 eur.


Informativne cene veljajo za posamezno storitev. Končna cena je vedno odvisna od več dejavnikov, zato je končna ponudba vedno odvisna od okoliščin posameznega primera.


DDV v višini 22% se obračuna in se prišteje k navedenim cenam.

Nobena od navedenih cen ne vključuje morebitnih dodatnih stroškov, kot so notarske storitve, geodetske storitve, sodne ali upravne takse ipd.Cenik velja od 1.3.2024 dalje.

LEGALIS, Urška Pečnik s.p. 


STORITEV                                                                                                     CENA v EUR
Prvi ogled nepremičnine (ogled, svetovanje pri prodaji)*                                            60,00
Vsak nadaljnji sestanek z naročiteljem – 1 ura*                                                            40,00
Pregled dokumentacije, priprava oglasa in seznanitev naročitelja
s pravnim stanjem nepremičnine*                                                                                150,00
Uradni izpiski in prepisi listin iz zbirke listin, 1 izpisek, prepis,….                                  20,00
Pridobitev zemljiškoknjižnega izpiska - Redni izpis iz e-ZK                                            5,00
Pridobitev izpisa iz GURS (morebitne takse niso vštete)                                                   5,00
Pridobitev lokacijske informacije* (morebitne takse niso vštete)                                      20,00
Pridobitev potrdila o predkupni pravici*                                                                         20,00
Pridobivanje drugih potrdil, nujnih za izpeljavo posla*                                                  20,00
1 ura svetovanje na področju prodaje, nakupa, najema, oddaje np*                                60,00
Oglaševanje*                                                                                                        po dogovoru
Ogled nepremičnine s 3. osebo*                                                                                    45,00
Davčna napoved (DPN, kapitalski dobiček, svetovanje)                                                   60,00
Postopek odobritve pravnega posla na UE                                                                   100,00
Postopek vzpostavitve zk listine                                                                                  300,00
Priprava posadne listine in postopek                                                                           300,00
Sestava pogodbe, listine                                                                            50,00 -- 500,00**

Storitev posredovanja po Zakonu o nepremičninskem posredovanju znaša pri prodaji/nakupu največ 4 % od vrednosti nepremičnine, vendar ne manj kot 600,00 eur pri nepremičninah nižje vrednosti od 10.000,00 eur.

Storitev posredovanja po Zakonu o nepremičninskem posredovanju pri najemu/oddaji znaša 1 mesečno najemnino, vendar ne manj kot 150,00 eur.

Kilometrina                                                                                                           0,50 za 1 km***
Opomin zaradi neplačila                                                                                             5,00


*Všteto v ceno posredovanja, razen v primeru predčasne prekinitve pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami ali lastne prodaje nepremičnine.

**Cena je v razponu, saj je odvisna od vsakega posameznega primera, njegove zahtevnosti, porabljenega časa in bo naročniku storitve predstavljena v ponudbi.

***Kilometrina se obračuna zgolj kadar gre za vožnjo z osebnim avtomobilom več kot 5 kilometrov.

DDV v višini 22% se obračuna in se prišteje k navedenim cenam.

Nobena od navedenih cen ne vključuje morebitnih dodatnih stroškov, kot so notarske storitve, geodetske storitve, sodne ali upravne takse ipd.

Cenik velja od 1.3.2024 dalje.

LEGALIS, Urška Pečnik s.p.

____________________________________________________________________________________________________________
 Avtorske pravice LEGALiS Urška Pečnik s.p. - Politika zasebnosti - Marec 2024

Built with Mobirise - Check it